مقایسه استفاده از سیستم هایVRF ، داکت اسپلیت و کولر آبی

رشد روز افزون مصرف انرژی در دنیا باعث افزایش نگرانی هایی در زمینه انرژی و مشکلات زیست محیطی شده است. مصرف انرژی در ساختمان ها به عنوان عمده ترین بخش مصرف، سهم 40درصدی از مصرف کل انرژی دنیا را به خود اختصاص داده است و به شدت نیاز به بهره بردن از تجهیزات و سیستم های جدید درجهت کاهش مصرف انرژی را در خود حس میکند. سیستم های ،VRFداکت اسپلیت و کولرآبی با توجه به قابلیت ها و بازدهی بسیار مناسب به عنوان چندین راه کار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان مطرح می باشند. در
این تحقیق براساس مطالعات میدانی و اطلاعات موجود، ارزیابی در این زمینه انجام شد که علاوه بر تحلیل معماری و فاکتور های آن برای هر سیستم، بازدهی جنبه های اقتصادی و انرژی استفاده از این سیستم ها در ساختمان ها را نیز بررسی کرد. هر چند عمده تحقیقات انجام شده در کنار بازدهی بالا اقتصادی بودن سیستم VRFرا اثبات کرده و نشان داده اند که میتوان به طور محسوس هزینه های جاری را در مقایسه با سیستمهای دیگر کاهش داد اما با توجه به متفاوت بودن تعرفه های انرژی در ایران، همچنین انحصاری بودن و هزینه های اولیه بالای این سیستم، برای بررسی توجیه اقتصادی سیستم VRFبا در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی ایران و استفاده از تکنولوژی بومی و خودکفایی در بحث تولید سیستم های تهویه مطبوع، لذا در نهایت کولرهای آبی به دلیل هزینه سالیانه سرمایه گذاری و بهره برداری کمتر نسبت به سیستم VRFو داکت اسپلیت و همچنین سطح پایین آلودگی در غالب اوقات و بهینه بودن مصرف انرژی به عنوان گزینه مطلوب انتخاب گردید.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر مورد توجه اکثر کشور های صنعتی و پیشرفته بوده، بحث جلوگیری از اتلاف
انرژی است. اهمیت این بحث همزمان با ظهور بحران انرژی در سال های نخست دهه 1970زمانی که تقاضا برای منابع انرژی
افزایش چشمگیری یافت، روشن شد

البته این نگاه به کاهش مصرف با تاکید بر بهره وری انرژی در ساختمان های بلند مرتبه از قبیل ساختمان های مسکونی و اداری
همراه بود ژو( ،2005به نقل از خداکرمی، قبادی، .)1395از طرفی سال 1750میلادی، آغاز انقلاب صنعتی و حضور پررنگ
سوخت های فسیلی و منابع طبیعی تجدید ناپذیر در جوامع مدرن و توسعه یافته بود

در طول تاریخ، ساختمان ها برای رسیدگی به نیازهای اجتماعی بشر همواره متحمل تغییرات زیادی شده اند. افزایش جمعیت
همراه با ظهور آسمان خراش ها بوده که به تبع آن، افزایش مصرف انرژی برای رسیدن به شرایط آسایش انسانی را در پی داشته
است

در این میان، تهویه مطبوع بالاترین درصد مصرف انرژی در یک ساختمان به ویژه ساختمان های مسکونی و اداری را دارد شکل
،4در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، مصرف انرژی در بخش ساختمان حتی نسبت به حمل و نقل و صنعت بیشتر است، شکل .3
در سال های اخیر، رشد مصرف انرژی در جهان سالانه 1تا 2درصد و در ایران 5تا 8درصد بوده است، به عبارت دیگر رشد
مصرف انرژی در ایران پنج برابر متوسط رشد مصرف در جهان است

متاسفانه در حال حاضر در ایران برعکس کشور های در حال توسعه که ملاک انتخاب و استفاده این نوع سیستم ها برحسب
بهینه سازی مصرف انرژی و منابع طبیعی و عوامل زیست محیطی است، این دستگاه ها و سیستم های تهویه مطبوع، سرمایش
و گرمایش که مورد استفاده قرار می گیرند، بیشتر بر حسب صرفه ی اقتصادی انتخاب می شوند و از نظر میزان هزینه های
اولیه،هزینه نصب و نگهداری به بررسی آنها پرداخته می شود، و یا برحسب میزان بهینه بودن مصرف انرژی، آنها را مورد سنجش
قرار می دهیم که اگر بخواهیم به بررسی دقیق این موضوع بپردازیم ریشه اصلی آن به همان صرفه اقتصادی بودن سیستم برمی
گردد.در صورتی که انتخاب و معیارهای ما برای انتخاب سیستم مناسب بر حسب طرح و نقشه های ساختمانی که موجود داریم
نمی باشد، که تا حدودی بهترین معیار برای انتخاب این نوع سیستم ها از نظر بهینه بودن مصرف انرژی و اقتصادی نیز بررسی
از نظرهمین فاکتور های معماری، طرح و نقشه های موجود است، می باشد

سیستم وی آر اف (: )VRF
سیستم “وی آر اف” دستگاه یکپارچه سرمایش و گرمایشی است که به صورت دو تکه (شامل یونیت خارجی و یونیت های
داخلی) ساخته شده و با لوله کشی مسی حاوی مبرد به یکدیگر متصل می شوند و به همین خاطر به آن اسپلیت مرکزی VRF
گفته می شود در شکل 5نشان داده شده است. زیرا همانند اسپلیت (کولر گازی) به صورت دو تکه ساخته می شود. یونیت
خارجی که در مکانی خارج از ساختمان مانند پشت بام یا حیاط نصب شده، به صورت مرکزی به چندین یونیت داخلی یا همان
فن کویل متصل می شود و سرمایش و گرمایش ساختمان را تامین می کند (پرتال مهندسان ایرانی خودکفا_ماخ، .)139

لبته پاسخ دادن به سوال سیستم VRFچیست اندکی پیچیده تر از این توضیحات است که نحوه کار آن را در این متن شرح
خواهیم داد.سیستم VRFمخفف سه کلمه Flow Refrigerant Variableاست که به معنی جریان متغیر مبرد است. منظور
از متغیر بودن جریان مبرد این است که در سیستم سرمایش و گرمایش VRFکه بر پایه سیکل تبرید تراکمی کار می کند، این
قابلیت وجود دارد که مقدار جریان مبرد ورودی به هر اواپراتور (فن کویل های نصب شده در داخل ساختمان) را می توان کنترل

کرد و در نتیجه دمای هر اواپراتور را به طور جداگانه و مستقل از سایر اواپراتورها تنظیم نمود، شکل .6در سیستم وی آر اف با
تکنولوژی خاصی ( سیکل تبرید تراکمی ) می توان مقدار جریان مبردی که به هر یونیت داخلی (فن کویل) ارسال می شود را
کنترل و دقیقا مطابق با نیاز مصرف کننده، دمای هر فن کویل را مستقلا و به میزان دلخواه تنظیم نمود (پرتال مهندسان ایرانی
خودکفا_ماخ، .)139

نحوه عملکرد سیستم “وی آر اف”:
در مدار این سیستم، آب وجود ندارد و مبرد (گاز فریون) مستقیما حمل کننده انرژی گرمایی بین یونیت های داخلی و خارجی
است. “وی آر اف” ها به دو دسته کلی EHPو GHPتقسیم بندی می شوند. که منبع اصلی انرژی دستگاه های EHPانرژی
الکتریسیته و منبع اصلی انرژی دستگاه های GHPانرژی حرارتی ناشی از سوختن گاز شهری لوله کشی است (پرتال مهندسان
ایرانی خودکفا_ماخ، .)1397

6معرفی سیستم داکت اسپلیت :
به طور ساده می توان گفت که داکت اسپلیت در واقع همان اسپلیت (کولر گازی) است و با این تفاوت که در کولر گازی ، یونیت
داخلی به صورت دیواری یا سقفی روکار اجرا می شود ولی یونیت داخلی (یا هواساز) داکت اسپلیت به صورت توکار و درون سقف
کاذب نصب می شود و سپس با کانال کشی به اتاق ها یا قسمت های مختلف یک واحد از یک ساختمان متصل شده و هوای تازه
را بعد از فیلتر کردن و تنظیم دما در آنها توزیع می کند در شکل .7در شکل زیر نمایی از یونیت داخلی که به یونیت خارجی
(خارج از ساختمان) با لوله کشی مسی متصل شده، در شکل 7نشان داده شده است (پرتال مهندسان ایرانی خودکفا_ماخ،

البته داکت اسپلیت تنها در سیکل سرمایش مشابه کولر گازی عمل می کند و در سیکل گرمایش کاملا با آن متفاوت است.
امروزه انواع داکت اسپلیت های اینورتر (دور متغیر) و معمولی (دور ثابت) و نیز تک فاز و سه فاز به بازار عرضه شده است. ظرفیت
سرمایش و گرمایش داکت اسپلیت نسبت به اسپلیت (کولر گازی) بیشتر است و فضاهای بزرگتری را می توان با آن تهویه نمود
شکل .8با توجه به گوناگونی طرح های ارائه شده در کانال ها و یونیت های داخلی ، می توان آن را در ساختمان هایی با ارتفاع
کم سقف کاذب نیز نصب نمود شکل .8برای نصب داکت اسپلیت لزومی ندارد که کل ساختمان با سقف کاذب پوشیده شود بلکه
در قسمتی از سقف (معمو در راهروها و ورودی ها) ، با ارتفاع 25سانتی متر نیز نصب می شود

نحوه عملکرد سیستم داکت اسپلیت:
در شکل ،9نحوه عملکرد داکت اسپلیت بسیار شبیه کولر گازی (اسپلیت) است و تنها تفاوت آنها در این است که به جای پنل
دیواری داخل ساختمان (یا همان اواپراتور) از یک اواپراتور (یونیت داخلی) زیر سقفی بزرگتر استفاده شده است که هوای ورودی
به ساختمان در یونیت داخلی فیلتر شده و پس از کاهش یا افزایش دمای آن، از طریق چندین کانال به اتاق ها و سالن ها راه
می یابد. کندانسور (یونیت خارجی) نیز در ابعاد بزرگتری ساخته شده تا پاسخگوی سرمایش و گرمایش این حجم از هوا باشد.
بنابرین نحوه عملکرد داکت اسپلیت عینا مشابه اسپلیت است و تمامی اتاق ها و سالن های متصل به یک یونیت داخلی (اواپراتور)
با دمای یکسان کار خواهند کرد و با هم روشن و خاموش می شوند

7معرفی سیستم سرمایش کولر آبی:
امروزه سیستمهای خنک کن گوناگونی در جهان برای خنک کردن فضاهای مسکونی و اداری وجود دارند. از میان آنها می توان
به کولر گازی، چیلر و کولر آبی یا تبخیری اشاره کرد. در گذشته، زمانی که سیستم های خنک کن مدرن و امروزی وجود
نداشتند، مردم با خوابیدن در فضاهای دالان مانند و هشتی ها زیر حصیرهای مرطوب، خود را خنک می کردند. این روش خنک
کردن قدیمی در حال حاضر اساس کار کولرهای آبی امروزی است. اجزای اصلی یک کولر آبی شامل موتور، فن، پوشال و پمپ
آن می شود. فن، نقش دالان ها و یا هشتی ها را دارد. پوشال نیز نقش حصیر را دارد که به وسیله پمپ با آب مرطوب می شود.
تمدن های مختلف در طول سالیان متمادی روش های هوشمندانه ای برای مبارزه با گرما در منطقه خود ابداع کرده اند. شکل
اولیه کولرهای آبی بادگیرها هستند که چندین سال قبل توسط ایرانیان ایجاد شده اند.امروزه این بادگیرها تغییر شکل داده و به
عنوان کولر آبی در بازار عرضه می شوند همانند شکل .12از این رو در مناطق دیگر جهان، کولر آبی را با نام کولر ایرانی نیز می
شناسند. نوع دیگر و به روزترین مدل کولر آبی، کولر آبی سلولوزی است در شکل ،12کولرهای آبی سلولزی مانند کولرهای آبی
پوشالی معمول است. تفاوت کولر آبی با سلولزی در استفاده از پدهای سلولزی به جای پوشال است. مزیت پدهای سلولزی به
پوشال ها هم این است که نیاز به تعویض سالیانه ندارند و میتوان حدود 3-4سال از هر پد برای یک دستگاه کولر استفاده کرد.
مزیت دیگر این پدها آن است که به دلیل تراکم بالا، اجازه ورود گردوغبار و ذرات ریز را به درون پروانه موتور و درنهایت محیط
داخلی ساختمان نمی دهند


.

7معرفی سیستم سرمایش کولر آبی:
امروزه سیستمهای خنک کن گوناگونی در جهان برای خنک کردن فضاهای مسکونی و اداری وجود دارند. از میان آنها می توان
به کولر گازی، چیلر و کولر آبی یا تبخیری اشاره کرد. در گذشته، زمانی که سیستم های خنک کن مدرن و امروزی وجود
نداشتند، مردم با خوابیدن در فضاهای دالان مانند و هشتی ها زیر حصیرهای مرطوب، خود را خنک می کردند. این روش خنک
کردن قدیمی در حال حاضر اساس کار کولرهای آبی امروزی است. اجزای اصلی یک کولر آبی شامل موتور، فن، پوشال و پمپ
آن می شود. فن، نقش دالان ها و یا هشتی ها را دارد. پوشال نیز نقش حصیر را دارد که به وسیله پمپ با آب مرطوب می شود.
تمدن های مختلف در طول سالیان متمادی روش های هوشمندانه ای برای مبارزه با گرما در منطقه خود ابداع کرده اند. شکل
اولیه کولرهای آبی بادگیرها هستند که چندین سال قبل توسط ایرانیان ایجاد شده اند.امروزه این بادگیرها تغییر شکل داده و به
عنوان کولر آبی در بازار عرضه می شوند همانند شکل .12از این رو در مناطق دیگر جهان، کولر آبی را با نام کولر ایرانی نیز می
شناسند. نوع دیگر و به روزترین مدل کولر آبی، کولر آبی سلولوزی است در شکل ،12کولرهای آبی سلولزی مانند کولرهای آبی
پوشالی معمول است. تفاوت کولر آبی با سلولزی در استفاده از پدهای سلولزی به جای پوشال است. مزیت پدهای سلولزی به
پوشال ها هم این است که نیاز به تعویض سالیانه ندارند و میتوان حدود 3-4سال از هر پد برای یک دستگاه کولر استفاده کرد.
مزیت دیگر این پدها آن است که به دلیل تراکم بالا، اجازه ورود گردوغبار و ذرات ریز را به درون پروانه موتور و درنهایت محیط
داخلی ساختمان نمی دهند

نحوه عملکرد کولر آبی:
علت این که دمای هوا در کنار دریاچه ها خنک تر است، تبخیر آب است که در کولر آبی نیز به کار می رود. کولرهای آبی با
فرایند سرمایش تبخیری کار می کنند. سرمایش تبخیری فرایندی است که در آن از پدیده تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی
طبیعی استفاده می شود. در این فرایند گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان لازم برای تبخیر آب استفاده
می شود در شکل 13نشان داده شده است. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار آبی که تبخیر می شود بستگی دارد.
خنک سازی با کولر آبی کم هزینه است و در مقایسه با گونه های دیگر سیستم تهویه مطبوع، انرژی کمتری مصرف می کند. از
این رو بسیار پرکاربرد است. لازم به ذکر است که مصرف آب در این کولرها بسیار بالاست. کانال کشی مناسب در هوادهی و
سرمادهی کولرهای آبی نقش بسیار پررنگی دارد

با توجه به جدول 4و عوامل بررسی و مقایسه شده در سیستم ها بر اساس فاکتور های معماری و دیگر عوامل موجود همچون
مقدار هزینه ها و مصرف انرژی در شکل 14و زیست محیطی، انتخاب سیستم “وی آر اف” تا حدودی برای شهر اصفهان مناسب
تر می باشد، اما هزینه های اولیه بسیار بالا و انحصاری بودن از خرید، نصب و سرویس دادن این سیستم به مشتریان مختص
چند شرکت محدود با توجه به جدول ،1باعث کنار رفتن و کم رنگ شدن این سیستم در وضعیت کنونی ایران و شهر اصفهان
می شود.
_ همچنین طبق همین جدول مشاهده می شود که استفاده از کولر آبی در شهر اصفهان می تواند تا حدودی بهترین گزینه باشد
اما این انتخاب زمانی انجام می شود که برای کولر آبی از پد های سلولزی که همزمان فیلتر کردن هوای ورودی به کولر را انجام
می دهند و هم باعث جذب بیشتر آب و جلوگیری از هدر رفت آب می شوند به همراه تکنولوژی بومی پاشش سریع به همراه
پودر کردن آب انجام بگیرد البته، به گونه ای که آب مصرفی مورد نیاز سیستم طی چرخه ای خودکار در سیستم گردش کند و
هدر نرود امکان پذیر است.
_ برای سیستم گرمایشی کولر آبی در زمستان می شود از کولرهای آبی دو تکه استفاده کرد که هوای خارجی را مکش کرده و
توسط قسمت دوم (قسمت اول یا همان سیستم سرمایش غیر فعال می باشد) که به سیستم اضافه می شود به وسیله ی انرژی
الکتریکی توسط کویل آبگرم که آب مورد نیاز از همان چرخه غیر هدر رفت تامین می شود و یا المنت های موجود، هوا را گرم
کرده و وارد فضای داخل کند.
_ استفاده از این سیستم با توجه به تکنولوژی پاشش آب که بومی می باشد در شرایط اقتصادی فعلی، نیاز به کار قشر جوان را
نیز می تواند رفع کند و در زمینه تولید بومی و ملی بازده چشمگیری داشته باشد و کاهش هزینه ها و بهینه بودن انرژی را نیز
به همراه داشته باشد

نظر دهید

پاسخ دهید

مرکز فروش آنلاین تامین تجهیز
Logo
ثبت حساب جدید
بازیابی رمز عبور
سبد خرید