تک الکتریک

دسته بندی ها
  • همه
  • مورد علاقه
  • محبوب
  • بیشترین امتیاز
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
چیلر تراکمی هواخنک مدولار 10 تن اسمی تک الکتریک 2 کمپرسور
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
420,495,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
چیلر تراکمی هواخنک مدولار 10 تن اسمی تک الکتریک 2 کمپرسور
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
231,000,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
کولر گازی سرد پیستونی تک الکتریک حاره ای به ظرفیت 24000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
30,749,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
کولر گازی سرد پیستونی تک الکتریک حاره ای به ظرفیت 24000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
27,063,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
کولر گازی سرد پیستونی تک الکتریک حاره ای به ظرفیت 24000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
23,086,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
کولر گازی سرد تک الکتریک (حاره ای) به ظرفیت 12000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
13,580,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
کولر گازی ایستاده سرد و گرم تک الکتریک حاره ای سری 60000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
51,000,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت ایستاده سرد و گرم تک الکتریک حاره ای سری ۴۸۰۰۰
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
47,000,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت ایستاده سرد و گرم تک الکتریک حاره ای سری ۴۸۰۰۰
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
35,000,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک 18000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
24,910,000 تومان
6%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک 18000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
19,303,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
اسپلیت دیواری تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک 18000
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
14,453,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری اینورتر تک الکتریک ۹۰۰۰ سرد و گرم
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
12,998,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سردوگرم تک الکتریک 9000(گاز R410)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
25,120,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سردوگرم تک الکتریک 9000(گاز R410)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
21,240,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سردوگرم تک الکتریک 9000(گاز R410)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
16,390,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سردوگرم تک الکتریک 9000(گاز R410)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
12,220,000 تومان
3%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
اسپلیت دیواری تک پانل سردوگرم تک الکتریک 9000(گاز R410)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
11,058,000 تومان
3%
نمایش بعدی
مرکز فروش آنلاین تامین تجهیز
Logo
ثبت حساب جدید
سبد خرید