لیست محصول

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
برند منبع : HTM نوع منبع : تحت فشار تیوپی حجم منبع (lit) : 8 اتصال منبع (inch) : 1 فشار کاری منبع (bar) : 4 گارانتی منبع : 18 ماه سایر ویژگی های منبع : دامنه دمای کاری 10- الی 90 درجه سانتی گراد, فلنچ منبع گالوانیزه با صافی برنجی شناسه کالا : 8 لیتری 4 بار
250,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
ظرفیت : 100 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر :  46 سانتی متر ارتفاع : 87 سانتی متر سایز ورودی آب :  1/2 1 اینچ وزن : 16.67 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ  : سفا ایتالیا جنس بدنه: ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار:  ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار کشور سازنده : ایران
1,880,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
ظرفیت : 80 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر سایز ورودی آب : 1 اینچ وزن : 14.92 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر : ندارد پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار : ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
1,700,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
ظرفیت : 100 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر :  46 سانتی متر ارتفاع : 87 سانتی متر سایز ورودی آب :  1/2 1 اینچ وزن : 16.67 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ  : سفا ایتالیا جنس بدنه: ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار:  ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار کشور سازنده : ایران
1,980,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
مشخصات فنی منبع تحت فشار وال ظرفیت : 60 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 63 سانتی متر سایز ورودی آب : 1 اینچ وزن : 10.55 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر : ندارد پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار : ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
1,250,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
مشخصات فنی منبع دیافراگمی 80 لیتری درجه دار whale ظرفیت : 80 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر سایز ورودی آب : 1 اینچ وزن : 14.92 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر : دارد پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار : ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
1,800,000 تومان

لیست پیشنهادات

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع انبساط بسته HTM فلنچ گالوانیزه 8 لیتری 4 بار
پیشنهاد
برند منبع : HTM نوع منبع : تحت فشار تیوپی حجم منبع (lit) : 8 اتصال منبع (inch) : 1 فشار کاری منبع (bar) : 4 گارانتی منبع : 18 ماه سایر ویژگی های منبع : دامنه دمای کاری 10- الی 90 درجه سانتی گراد, فلنچ منبع گالوانیزه با صافی برنجی شناسه کالا : 8 لیتری 4 بار
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع تحت فشار 100 لیتری بدون درجه whale
پیشنهاد
پیش از3 روز

منبع تحت فشار 100 لیتری بدون درجه whale

1,880,000 تومان
ظرفیت : 100 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر :  46 سانتی متر ارتفاع : 87 سانتی متر سایز ورودی آب :  1/2 1 اینچ وزن : 16.67 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ  : سفا ایتالیا جنس بدنه: ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار:  ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع تحت فشار 100 لیتری بدون درجه whale
پیشنهاد
پیش از3 روز

منبع دیافراگمی 80 لیتری بدون درجه whale

1,700,000 تومان
ظرفیت : 80 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر سایز ورودی آب : 1 اینچ وزن : 14.92 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر : ندارد پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار : ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع تحت فشار 100 لیتری بدون درجه whale
پیشنهاد
پیش از3 روز

منبع تحت فشار 100 لیتری درجه دار whale

1,980,000 تومان
ظرفیت : 100 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر :  46 سانتی متر ارتفاع : 87 سانتی متر سایز ورودی آب :  1/2 1 اینچ وزن : 16.67 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ  : سفا ایتالیا جنس بدنه: ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار:  ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع دیافراگمی 60 لیتری بدون درجه whale
پیشنهاد
پیش از3 روز

منبع دیافراگمی 60 لیتری بدون درجه whale

1,250,000 تومان
مشخصات فنی منبع تحت فشار وال ظرفیت : 60 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 63 سانتی متر سایز ورودی آب : 1 اینچ وزن : 10.55 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر : ندارد پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار : ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع دیافراگمی 80 لیتری درجه دار whale
پیشنهاد
پیش از3 روز

منبع دیافراگمی 80 لیتری درجه دار whale

1,800,000 تومان
مشخصات فنی منبع دیافراگمی 80 لیتری درجه دار whale ظرفیت : 80 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 80 سانتی متر سایز ورودی آب : 1 اینچ وزن : 14.92 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر : دارد پایه نصب عمودی : دارد پایه نصب بر روی دیوار : ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ : دارد قابلیت تعویض فلنچ : دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع دیافراگمی 60 لیتری بدون درجه whale
پیشنهاد
پیش از4 روز

منبع دیافراگمی 60 لیتری درجه دار whale

1,350,000 تومان
مشخصات فنی منبع دیافراگمی 60 لیتری درجه دار whale ظرفیت : 60 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 43 سانتی متر ارتفاع : 63 سانتی متر سایز : ورودی آب 1 اینچ وزن : 10.55 کیلوگرم فشار دائم : 10 بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر دارد پایه نصب عمودی دارد پایه نصب بر روی دیوار ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ دارد قابلیت تعویض فلنچ دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
منبع دیافراگمی 24 لیتری whale
پیشنهاد
پیش از4 روز

منبع دیافراگمی 24 لیتری whale

495,000 تومان
مشخصات فنی منبع دیافراگمی 24 لیتری whale ظرفیت : 24 لیتر فشار کاری : 10 بار قطر : 36 سانتی متر ارتفاع : 34 سانتی متر سایز ورودی آب : 2 اینچ وزن : 4.6 کیلوگرم فشار دائم : 10بار فشار تست : 16 بار نوع تیوپ : سفا ایتالیا جنس بدنه : ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای گیج مانومتر ندارد پایه نصب عمودی دارد پایه نصب بر روی دیوار ندارد نوع فلنچ : گالوانیزه قابلیت تعویض تیوپ دارد قابلیت تعویض فلنچ دارد میزان فشار باد مجاز : 2 بار گارانتی : 2 سال بدنه و فلنچ کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
پروانه پمپ آب مدل CBT600
پیشنهاد
سایر توضیحات : دارای قابلیت غوطه‌ور شدن سه فاز جنس باکالیت با کیفیت مخصوص آب صاف کاربرد تا دمای زیر 80 درجه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
الکترو موتور 2 اینچ HV آزاد البرز
پیشنهاد
مدل : 2 اینچ hv سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
واسطه پمپ آزاد البرز مدل تبدیلی
پیشنهاد
مدل دستگاه : تبدیلی برند : آزاد البرز کشور سازنده : ایران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
واسطه پمپ آزاد البرز مدل سوپر
فروش
پیش از4 هفته

واسطه پمپ آزاد البرز مدل سوپر

3,060,000 تومان -15%
مدل دستگاه : سوپر برند : آزاد البرز کشور سازنده : ایران
مرکز فروش آنلاین تامین تجهیز
Logo
ثبت حساب جدید
بازیابی رمز عبور
سبد خرید