تامین آبگرم مصرفی ساختمان با استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع انبساط مستقیم

میزان قابل توجه اتلاف انرژی حرارتی در کندانسورهای دستگاههای تهویه مطبوع انبساط مستقیم، به عنوان یکی از معضلات این سیستمهای پرکاربرد به شمار میرود. در این پژوهش به صورت آزمایشگاهی امکان استفاده از مبدل میانی، در جهت افزایش راندمان دستگاههای تهویه مطبوع انبساط مستقیم، مطالعه شده است. دستگاه آزمایشگاهی پژوهش حاضر، دارای یک سیکل تبرید تراکمی به ظرفیت 1تن تبرید با مبرد R404aمیباشد این سامانه آزمایشگاهی دارای یک مبدل میانی پوسته لوله بوده که سمت لوله در مسیر گاز داغ خروجی کمپرسور و سمت پوسته در مسیر چرخش آب داخل منبع آبگرم قرار دارد. سیستم PLCبه همراه سنسورهای فشار و دمای نصب شده در نقاط مختلف این سامانه آزمایشگاهی، قابلیت ثبت دادههای اندازه گیری را با دقت زیاد تأمین نموده است. مطالعه آزمایشگاهی پژوهش حاضر نشان میدهد تعبیه این مبدل در دستگاههای تهویه مطبوع انبساط مستقیم علاوه بر بازیافت انرژی اتلافی کندانسور، سبب بهبود مشخصات عملکردی سیکل تبرید آن نیز میگردد. نتایج آزمایشگاهی پژوهش حاضر نشان میدهد: قرار گرفتن مبدل میانی در مسیر گاز داغ کمپرسور میتواند به طور محسوسی موجب افزایش ضریب عملکرد سیکل تبرید در اثر بازیافت حرارت کندانسور شود. اگر مبدل میانی در مسیر چرخش آب داخل منبع آبگرم قرارگیرد در مدت زمان کمتر از 120 دقیقه قادر است آب منبع را به 60 درجه سانتیگراد برساند. در این حالت با توجه به آنکه افزایش دمای جریان آب ورودی به مبدل میانی بالاتر از دمای تقطیر کندانسور هوایی است با افزایش کمتر از 5درصد در توان مصرفی کمپرسور ضریب عملکرد متوسط دستگاه پکیج یونیت را بیش از 11درصد افزایش میدهد. مطالعه آزمایشگاهی پژوهش حاضر نشان میدهد قرار گرفتن مبدل میانی در مسیر گاز داغ کمپرسور میتواند علاوه بر بازیافت انرژی اتلافی کندانسور سبب بهبود مشخصات عملکردی سیکل تبرید دستگاه تهویه مطبوع شود.

tamin tajhiz
نظر دهید

پاسخ دهید

مرکز فروش آنلاین تامین تجهیز
Logo
ثبت حساب جدید
سبد خرید